Oficiální portal Českého svazu Taekwondo WT

TRENÉRSKÉ LICENCE ČESKÉHO SVAZU TAEKWONDO WT

TRENÉR I. TŘÍDY

Jméno Příjmení Číslo licence Datum udělení

 

TRENÉR II. TŘÍDY

Jméno Příjmení Číslo licence Datum udělení

 

TRENÉR III. TŘÍDY

Tato trenérská třída umožňuje po dobu platnosti této třídy vedení výuky Taekwondo WT v rámci oddílu pod dohledem odborného garanta jmenovaného Výkonným výborem svazu, pokud oddíl není veden trenérem II. nebo I. třídy. 

Jméno Příjmení Číslo licence Datum udělení