Oficiální portal Českého svazu taekwondo

Český svaz taekwondo

Ing. Bohuslav Hybrant

President svazu
6. DAN 

Ing. Pavel Sütto

Viceprezident svazu
Pověřený vedením legislativní sekce
6. DAN
 

Marek Doxanský

Člen výkonného výboru
Předseda komise soutěží
5. DAN
 

Mgr. Ondřej Havlíček

Člen výkonného výboru
Předseda trenérsko-metodické komise
Pověřený vedením exhibičního týmu
6. DAN

Petr Limprecht

Člen výkonného výboru
Předseda komise rozhodčích
5. DAN

Ing. Pavla Komrsková Ph.D.

Člen výkonného výboru
Pověřená vedením sekce antidopingu a mezinárodních vztahů
5. DAN

Martina Langová

Sekretář svazu
1. DAN