Oficiální portal Českého svazu taekwondo

Český svaz taekwondo

Ing. Bohuslav Hybrant

President svazu
6. DAN 

Ing. Pavla Komrsková Ph.D.

Generální sekretář svazu

Člen výkonného výboru
Pověřená vedením sekce antidopingu a mezinárodních vztahů
4. DAN

Ing. Pavel Sütto

Člen výkonného výboru
Pověřený vedením legislativní sekce
6. DAN
 

Marek Doxanský

Člen výkonného výboru
Předseda komise soutěží
5. DAN
 

Mgr. Ondřej Havlíček

Člen výkonného výboru
Pověřený vedením exhibičního týmu
6. DAN

Petr Limprecht

Člen výkonného výboru
Pověřený vedením sekce reprezentace poomsae
5. DAN

Petr Štefl

Ing. Petr Štefl

Člen výkonného výboru
Předseda komise rozhodčích
4. DAN

Martina Langová

Sekretář svazu (interní legislativa, členské příspěvky, průkazy, zkoušky ....)
1. DAN