Oficiální portal Českého svazu taekwondo

Dotace z MŠMT Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlásilo v rámci státní podpory sportu pro rok 2017 dotační Program VIII. ...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlásilo v rámci státní podpory sportu pro rok 2017 dotační Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech, který umožňuje sportovním klubům žádat o neinvestiční dotaci přímo na MŠMT.

Žádosti o poskytnutí dotace musí být vyplněny v systému IS-SPORT nejpozději dne 30. listopadu 2016. Poté je systém uzavřen.

Dle vyhlášení je oprávněným žadatelem spolek, jehož hlavním předmětem činnosti je v souladu s jeho stanovami sportovní činnost, kterou vykonávaná po dobu nejméně 2 let v den podání žádosti.

Další podmínkou je mít minimálně 12 členů mladších 18 let a vybírat členský příspěvek minimálně 100 Kč na rok.

Obsahové zaměření,
 je výhradně orientováno na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

Specifické vymezení,
Podpora je určena výlučně na činnost TJ/SK, tj. na sportovní vybavení, výstroj a personální zabezpečení práce trenérů a asistentů, zdravotní a metodické zabezpečení nemateriální náklady (služby), provozní materiální náklady a nájemné prostor při práci s dětmi a mládeží v TJ/SK. Z programu VIII budou podporovány pouze TJ/SK, které se pravidelně starají o sportování mládeže. Za takové se uznávají ty, které mají alespoň 12 členů mladších 18 let. Sportovní činnost musí být pravidelná v minimálním požadovaném rozsahu 1 x hodina týdně,

Kompletní informace naleznete na webu MŠMT zde