Oficiální portal Českého svazu taekwondo

3. Celosvětová konference taekwondo medicíny

Dne 21.3.2021 proběhla 3. CELOSVĚTOVÁ KONFERENCE TAEKWONDO MEDICÍNY online, na které nechyběli ani zástupci Českého svazu taekwondo. Čtyřhodinový blok přednášek z oblasti sportovní medicíny k aktuálním tématům zdravotní problematiky v taekwondu organizovala lékařská komise WT.

3. Celosvětová konference taekwondo medicíny

Výběr témat zahrnul aktuální problematiku pandemie Covid 19, analýzu a prevenci poranění, vystoupili ortopedi z Německa a USA, odborník na poranění dutiny ústní z Velké Británie, kardiolog z Mayo Clinic v USA a výživový specialista z Velké Británie. Setkání bylo zakončeno přednáškou člena komise expertů WADA o aktuálních změnách antidopingových pravidel.

Celým programem provázel doktor Dae Hyon Jeong z USA, předseda lékařské komise WT. Informoval o aktuálním managementu pandemie Covid 19 v našem sportu. Od března 2020 bylo v důsledku pandemie zrušeno 66 světových turnajů v taekwondu. Země jsou dle epidemiologické situace děleny do čtyř kategorií. Ve čtvrtém, nejvyšším stupni se bohužel dlouhodobě nachází Česká republika. Nejsou povoleny žádné vnitřní sportovní aktivity, nicméně WT velmi doporučuje umožnění sportovních aktivit v exteriéru, samozřejmě při dodržení protiepidemických opatření.

Doktor Jeong referoval o organizaci juniorského mistrovství světa v Jižní Koreji v červnu 2020, kde byla uplatněna důsledná protiepidemická opatření včetně povinných roušek pod maskami závodníků (absorpce kapének), štíty a roušky pro rozhodčí. Byla zmíněna opatření během taiwanských univerzitních her. Ač se odehrávaly v zemi s rizikem 1 (nejnižším), organizátoři implementovali tzv. self covid screening, omezili pohyb účastníků a důsledně byla dodržována protiepidemická opatření (odstupy na mítinku rozhodčích i mezi účastníky, roušky, štíty, dezinfekce a další). WT nedoporučila konání mezinárodních závodů v Záhřebu v listopadu 2020, protože se Chorvatsko nacházelo ve stupni 3. Otevřené klubové mistrovství se nicméně uskutečnilo za účasti 500 závodníků. Během sportovního setkání byly zaznamenány případy přenosu onemocnění Covid 19. Navíc, po skončení turnaje byla shodou okolností země uzavřena pro zhoršenou epidemiologickou situaci…

WT vydala doporučení pro organizační výbory a pro návrat ke sportu po prodělaném onemocnění Covid 19: http://www.worldtaekwondo.org/viewer_pdf/external/pdfjs-2.1.266-dist/web/viewer.html?file=http://www.worldtaekwondo.org/att_file/documents/WT%20Guidelines%20and%20Protocols%20for%20Safe%20Return%20to%20Competition%20and%20Training%20During%20Covid-19.pdf

Pozn.: v ČR platí doporučení České společnosti tělovýchovného lékařství. http://www.cstl.cz/file/2020/11/CSTL_COVID_navrat-ke-sportu-RTP.pdf

V plánu je vydání pokynů pro Covid pozitivní sportovce. Aktuální doporučení pro PCR testování sportovců se provádí třístupňově: testování 72 hod a 24 hod před příjezdem na závody a 72 hod před odjezdem ze závodní destinace.

Dále doktor Jeong komentoval inovovaná doporučení pro zdravotní zabezpečení soutěží. Hlavním mottem je bezpečí sportovce. Je kladen důraz na správnou diagnostiku otřesu mozku a bezvědomí (SCAT 5), dostatečné zajištění zdravotnickým personálem, povinnost hlášení úrazů. Ve vývoji je formulář pro zdravotní prohlídky závodníků. Na tomto poli je Český svaz taekwondo rozhodně v předstihu proti WT. Náš systém sportovních prohlídek k prevenci náhlého úmrtí sportovce je v zájmu zdraví rozhodně důkladnější, než jsou zatím plánovaná preventivní opatření WT. Opatření přijatá Českým svazem taekwondo korelují s českou národní legislativou.

Na poli prevence nekontaktních poranění hlavně v kyorugi, byl prezentován experimentální model neuromuskulárního tréninku, tzv. TNT systém.  Je vyvíjen v Jižní Koreji a zahrnuje několikastupňové tréninkové série speciálních cvičení pro zlepšení prostorové orientace, kontroly těla a stability závodníka. Principy systému TNT jsou velmi inspirativní a přínosné pro naše klubové trenéry i fyzioterapeuty. Pokud bude systém zveřejněn, určitě jeho prezentaci zařadíme na některý z odborných seminářů Českého svazu taekwondo.

Stran prevence kontaktních poranění je v plánu vylepšení ochranných prostředků pro kyorugi, zejména rukavic, na čemž lékařská komise WT aktivně participuje.

Zajímavá byla přednáška o zubním zdraví sportovců. Bylo prokázáno, že špatný stav dutiny ústní negativně ovlivňuje výkon u 32% vrcholových sportovců. Zubní kazy, porušená sklovina, onemocnění dásní s chronickým zánětem skutečně mohou mít vliv na sportovní výkon. Proto apelujeme na naše sportovce: choďte na pravidelné stomatologické prohlídky a nezanedbávejte svoji ústní dutinu :-)

Celým setkáním se nesla příjemná atmosféra, kterou podtrhla i podnětná diskuse. Další konference se bude konat v Číně v říjnu 2021.

Za lékařskou komisi ČST

MUDr. Marie Bulíčková