Oficiální portal Českého svazu taekwondo

16.PátekČerven

Valná hromada Českého svazu taekwondo

PRAHA16:30 hod.

1. Úvod
2. Volba pracovních komisí valné hromady
3. Schválení programu jednání
4. Schválení výroční zprávy o činnosti a účetní uzávěrky za rok 2022
5. Zpráva revizní komise
6. Ostatní

V Praze dne 2. 5. 2023

Ing. Bohuslav Hybrant
President