Oficiální portal Českého svazu taekwondo

24.StředaČerven

Valná hromada Českého svazu taekwondo

ČUS - Zátopkova 100, Praha 616:00 hod.
Středa 24. 6. 2019 od 16:00 v Praze, v budově ČUS, v zasedací místnosti, vstup přes vrátnici, Zátopkova 100, Praha 6 - Strahov

1. Úvod
2. Volba pracovních komisí valné hromady
3. Schválení programu jednání
4. Schválení výroční zprávy o činnosti a účetní uzávěrky za rok 2019
5. Zpráva revizní komise


V Praze dne 17. 5. 2020

Ing. Bohuslav Hybrant
President