Oficiální portal Českého svazu taekwondo

TECHNICKÝ SEMINÁŘ POOMSE - MĚLNÍK

 Jelikož došlo v letošním roce k velmi výrazné změně pravidel v hodnocení technických sestav poomse a také ke změnám v samotných poomse...

 

Jelikož došlo v letošním roce k velmi výrazné změně pravidel v hodnocení technických sestav poomse a také ke změnám v samotných poomse, byl na sobotu dne 24.9.2005 naplánován seminář, který měl za úkol seznámit všechny zájemce s uvedenými změnami. Samotný seminář se konal v tělocvičně ZŠ J. Matiegky na Mělníku a zúčastnilo se ho cca 40 cvičenců z 10 oddílů z celých Čech. Seminář byl rozdělen na dvě části, kdy dopolední část byla zaměřena na procvičení změn v základních technikách a dále se cvičila základní žákovská poomse Il jang – Sa jang. Odpolední část pak byla zcela zaměřena na seznámení cvičenců se změnami ve vyšších sestavách a to jak žákovských tak mistrovských. Jelikož byli účastníci rozděleni do několika skupin mohla se tak procvičit poomse od Yuk jang až po mistrovský Sip jin. Všichni účastníci projevili obrovský zájem o cvičení i o získání nových vědomostí. Nezbývá než doufat, že se v takto hojném počtu setkáme i na dalším připravovaném soustředění.