Oficiální portal Českého svazu taekwondo

Seminář Poomse - Praha 2006

 V sobotu dne 11.11.2006 proběhl v Praze již několikátý seminář, který byl zaměřen na technické sestavy taeguk a poomse. Tento seminář...

 

V sobotu dne 11.11.2006 proběhl v Praze již několikátý seminář, který byl zaměřen na technické sestavy taeguk a poomse. Tento seminář byl proveden v návaznosti na nově získané poznatky v této oblasti. Poznatky si ze svého pobytu v Jižní Koreji přivezlo vedení reprezentace poomse. Vedení WTF se již delší dobu snaží o jasné a úplné sjednocení těchto sestav. V této době a v nadcházejícím roce by tato  obtížná kapitola měla být dokončena. Vedení reprezentace ve složení Petr Limprecht, Michal Moca a Patrik Špátzal se tak pokusilo tyto nové poznatky předat široké veřejnosti z řad Českého svazu Taekwondo. Uvedeného semináře se zúčastnilo cca 50 bojovníků z 10 oddílů  celé ČR.                       

V dopoledních hodinách byl seminář zaměřen na vysvětlení některých podstatných změn a následně došlo k jejich nácviku. Jednalo se například o mírnou změnu  pohybu v postojích, celkové provedení techniky, atd. Poté již následovalo samotné procvičování sestav. V těchto dopoledních hodinách se jednalo o taeguk Il jang - Sa jang. Jelikož se semináře účastil velký počet bojovníků s černými pásy a to v počtu cca 15 cvičenců, byla následně tréninková jednotka rozdělena do tří skupin  a to vzhledem k lepšímu a přehlednějšímu způsobu tréninku. V odpoledních hodinách tak došlo k procvičení sestav u nižších pásků až po Pal jang a u mistrovských pásů až po poomse Sip jin. Je velmi potěšující, že od loňského roku se velmi zkvalitnila technická vyspělost nejen u reprezentantů, ale také u ostatních cvičenců. Dalším velkým pokrokem je zájem o cvičení poomse. Dokladem tohoto zájmu je například skutečnost, že oproti předešlým rokům, kdy mistrovské sestavy bylo schopno zacvičit jen pár jedinců, letos již například velmi obtížnou sestavu Sip jin dokázalo předvést 10 bojovníků. Při současném systému závodní prezentace poomse je velmi důležitá znalost sestav a to i právě těchto složitějších mistrovských.

Závěrem bych jménem reprezentace chtěl poděkovat všem účastníkům semináře za nasazení a pozornost jakou věnují cvičení poomse. Doufám, že píle jakou při cvičení předvádějí jim vydrží velmi, velmi dlouho. Dále patří dík i trenérům, kteří své vědomosti předávají dále a snaží se tak vychovat správné cvičence Taekwondo a případně nové členy reprezentace poomse.

Petr Limprecht
Michal Moca
Patrik Špátzal