Oficiální portal Českého svazu taekwondo

Rozhovor s mistrem Lee Youn Jae, 7. dan

Taekwondo je známé korejské bojové umění, které se neustále rozvíjí. Ve světě patří mezi nejpopulárnější sporty a je olympijskou dis...


Taekwondo je známé korejské bojové umění, které se neustále rozvíjí. Ve světě patří mezi nejpopulárnější sporty a je olympijskou disciplínou. Přinášíme Vám rozhovor o aktuálním dění u nás i ve světě s mistrem Lee Youn Jae 7. dan, který už řadu let žije a vyučuje v Čechách. Prvně jsem se s ním setkal v roce 2000. Působil jako instruktor bojových umění na policejní akademii v Praze a zároveň ve volném čase navštěvoval jednotlivé kluby, aby pomáhal s výukou taekwondo. Jednou z nejdůležitějších věcí, na které kladl u trenérů důraz, je celoživotní vzdělávání se. Sám vystudoval fakultu bojových umění na univerzitě v Incheonu a je držitelem mistrovských stupňů v široké škále bojových umění. Bongsul (tyč) 6. dan, Nunchaku 6. dan, Komdo (meč) 4. dan, Hoshinsul (sebeobrana) 4. dan, Hapkido 3. dan, Judo 2. dan. Ovšem jeho specializací je především samotné taekwondo.

Nedávno jste se jako trenér se svými svěřenci účastnil MS v taekwondo WTF – poomsae na indonéském Bali. Jak mistrovství probíhalo? Splnilo vaše očekávání?

Mistrovství světa v poomsae – technických sestavách se konalo teprve poosmé, ale jsem velmi rád, že i tato část bojového umění taekwondo WTF je na vzestupu. Já jako reprezentační trenér jsem se zúčastnil popáté, ale Česká Republika je pravidelným účastníkem již od prvního ročníku. Letošního ročníku se zúčastnilo 49 zemí a celkem 710 závodníků z celého světa. Oproti minulým ročníkům musím konstatovat, že se zvedla nejen technická úroveň i závodníků, ale zejména prezentace sestav. Bylo to zřejmé i z toho, že dříve dominovali ve všech kategoriích závodníci z Jižní Koreje, což ale nebyl případ letošního ročníku, kdy korejští závodníci získali pouze 8 zlatých medailí.

Mám velkou radost, že se mistrovství i další soutěže v poomsae konají, protože na rozdíl od sportovního zápasu, kterému se skutečně mohou věnovat jen mladí lidé, umožňuje poomsae účastnit se závodů i cvičícím ve vysokém věku, což motivuje ke cvičení všechny věkové kategorie, a to by mělo být cílem každého bojového umění či sportu, aby se mu věnovalo co nejvíce lidí.

Naše reprezentantka Jitka Poláčková (18 let, 2. dan) se po celý rok velice pilně připravovala, ale vzhledem ke zdravotním problémům se zády a nervozitou, která panovala z první účastni na mistrovství světa k nejprestižnější kategorii seniorka I (věk 18-28 let), ve které soutěží s mnohem zkušenějšími závodnicemi, nezacvičila podle svých představ ani možností a bohužel nepostoupila do finálového kola. Jitka má ale v této kategorii ještě mnoho let před sebou a já věřím, že pokud vydrží její tréninkové nasazení a zlepší se zdravotní stav, tak se velkého sportovního úspěchu jistě dočká.

Po mistrovství na Bali jste odjel rovnou do Soulu v Jižní Koreji, kde jste se zúčastnil semináře pro trenéry taekwondo WTF v mekce tohoto bojového umění, a to v Kukkiwonu. Mohl byste nám o tom něco říct?

Jednalo se o druhý stupeň trenérského kurzu, určeného pouze těm, kteří dosáhli 6. danu a dříve absolvovali kurz třetího stupně (pro trenéry od 4. danu). Prvního stupně se mohou účastnit pouze trenéři s 8. danem. Náplní semináře bylo seznámení se současným praktickým pojetím výuky technických sestav – poomsae, sportovního zápasu – kyorugi a samozřejmě také sebeobrany – hoshinsool. A kromě toho jsme absolvovali teoretickou přípravu, kde jsme se seznámili s novými metodami a trendy výuky a ideály moderního taekwondo WTF. Na závěr semináře jsme museli složit praktickou i teoretickou zkoušku, na jejímž základě jsme obdrželi certifikát trenéra druhého stupně. Jsem rád, že jsem měl možnost se semináře zúčastnit, neboť není pořádán příliš často a počet účastníků je vždy omezen.

Považujete vzdělávání i v oblasti bojového umění za důležité?

Neustálé vzdělávání je to nejdůležitější, čemu se musí trenér či učitel bojového umění věnovat, a to zejména vzhledem k tomu, že jako učitel je vzorem pro své studenty, kteří jej v mnohém následují a proto je nezbytné, aby ten, kdo chce předávat své znalosti a zkušenosti jiným, a to zejména dětem, vstřebával vše ohledně svého oboru, ale i z jiných přidružených oblastí jako je pedagogika či psychologie. Já sám jsem před svým příjezdem do České republiky absolvoval všechny dostupné kurzy, abych mohl všechno, co sám znám, správně předávat svým studentům. Kromě trenérských kurzů kyorugi a poomsae, se vzdělávám i v dalších oborech souvisejících s taekwondo WTF, takže jsem též držitelem licence zkušebního komisaře 3. stupně. Kromě toho jsem se věnoval a věnuji dalším bojovým uměním, abych rozšířil své obzory a poznání.

Jak vidíte situaci ohledně vzdělávání v České republice?

Tady vidím velký problém, který ale vychází z odlišného vnímání taekwondo WTF jako takového. Zde často lidé vnímají taekwondo pouze jako sportovní zápas a nevěnují se taekwondu komplexně a považují ostatní disciplíny za nedůležité. Český svaz taekwondo WTF se pak může snažit vzdělávat trenéry jak chce, ale pokud se sami vzdělávat nechtějí, je to marný boj. Ale abych nehodil všechny české kluby do jednoho pytle, i v České republice existují kluby, které se věnují svým studentům po všech stránkách a jejich trenéři se účastní všech vzdělávacích seminářů, proto si myslím, že je taekwondo WTF v České republice na dobré cestě, i když asi bude trvat velice dlouho, než dojde k úplnému pochopení toho, co je smyslem cvičení a učení taekwondo WTF u většiny lidí, kteří se mu či jeho části věnují.

Vy sám jste držitelem sedmého danu, myslíte, že je ještě něco, čemu se můžete vy sám naučit?

Když jsem byl mladší, i já jsem měl pocit, že už všechno znám a že není nic, v čem bych se měl dále vzdělávat. S věkem ale člověk zjistí, že čím více toho ví, tím více by toho ještě vědět měl, takže odpověď zní, že ano, pořád je čemu se učit. A v progresivním a moderním bojovém umění, jakým taekwondo WTF je, to platí dvakrát.

Když jsem se účastnil v Koreji zmiňovaného semináře, patřil jsem mezi mladší účastníky, což mě velice potěšilo, protože jsem viděl, že i starší učitelé, než jsem já, mají na vzdělání stejný názor a seminářů se účastní. V Kukkiwonu jsem se setkal i s novým prezidentem Kukkiwonu panem Lee GyuHyong, jež se zajímal o situaci ohledně taekwondo WTF v České republice. Bylo to velice zajímavé a do budoucna doufám pro české taekwondo i přínosné setkání.

Jak vidíte současné taekwondo WTF?

O taekwondu WTF se v současnosti hovoří jako o moderním bojovém umění, což je bezesporu pravda, neboť rozvoj tohoto umění zejména v jeho sportovní podobě, je obrovský. Ze statistik vyplývá, že taekwondo WTF patří mezi sporty, kterému se věnují lidé v mnoha zemích světa. V tomto ohledu obsadilo mezi všemi ostatními sporty s počtem 206 zemí šesté místo na světě. Obliba našeho sportu stoupá též s jeho zařazením mezi olympijské disciplíny.

Dříve bylo taekwondo vnímáno pouze jako bojové umění, ale aby mohla jeho sportovní část být zařazena mezi sportovní disciplíny, muselo projít řadou změn. První změnou bylo to, že se začaly pořádat závody a v souvislosti s tím se upravovala pravidla a zaváděly se například chrániče, které jsou v současné době vybavovány elektronickými čidly, aby posuzování sportovního zápasu bylo změřitelné, jednotné a spravedlivé. Ale nejen zápas prošel velkými změnami, i technické sestavy se neustále rozvíjejí a jak jsem zmínil na začátku, i v sestavách jsou již pořádány soutěže světových úrovní. Provádění technik poomsae prochází velice rychlým vývojem, kterému se však ne všichni stíhají přizpůsobovat. V této disciplíně obzvláště platí, že je nutné se vzdělávat a zařazovat nové trendy, metody a techniky.

Ve sportovním zápase je nejdůležitější technika kopu – palchagi a taktika boje, ale poomsae považuji za základ taekwondo WTF, neboť se jedná o komplexní cvičení, které se více blíží cvičení bojového umění, do cvičení se zapojuje celé tělo, mysl a co je nejdůležitější, že i starší cvičenci se tomuto cvičení mohou věnovat. Není výjimkou, že i sedmdesátiletí cvičí poomsae buď pouze pro svůj dobrý pocit, nebo se dokonce účastní soutěží.

Současné závodní poomsae je velice složitou disciplínou, ve které je nutné zvládnout řadu oblastí, aby bylo možné dosáhnout úspěchu. Při závodech se rozhodčí při hodnocení zaměřují na technické provedení a prezentaci. Kromě technického provedení ale posuzují i dynamiku cvičení, přesnost, stabilitu provedení technik a celkový dojem. Přestože cvičení sestav se laikovi zdá snadné, jen závodník ví, jaký je to omyl a jak je to ve skutečnosti složité a fyzicky náročné.

Já sám se věnuji taekwondu WTF třiatřicet let od svých sedmi let, kdy bylo taekwondo chápáno i vyučováno úplně jiným způsobem. Dnešní taekwondo WTF má svůj složitý systém výuky a pravidel, prochází rychlým vývojem, takže i já jsem se musel učit nové provedení technik hned několikrát. Současné taekwondo je v porovnání s tím, čemu jsem se učil jako mladý mnohem rychlejší, přesnější, dynamičtější a hlavně silnější. S tím, co jsem se já v mládí naučil, bych dnes rozhodně neuspěl, takže jsme opět u toho, že pokud člověk v tomto oboru chce svoji práci či spíše poslání dělat dobře, musí se neustále vzdělávat. A tohle je věc, kterou spousta trenérů v České republice ještě nepochopila a myslí si, že vystačí s tím, co se v mládí naučili.

V současné době se hovoří z důvodu účasti na závodech o spojení taekwondo WTF a ITF? Jaký na to panuje názor v Koreji?

Podle mých informací se prozatím uskutečnilo jedno setkání prezidentů obou federací, kde byla tato věc řešena, ale prozatím bez konečného výsledku. V zásadě se dá říci, že WTF taekwondo sdružuje po celém světě více cvičenců, než ITF a pokud by se ITF cvičenci chtěli účastnit závodů a olympiády stejně jako WTF, museli by se zřejmě přizpůsobit pravidlům WTF, což by rozhodně neodpovídalo jejich ITF originálnímu způsobu cvičení a soutěžení a podle mého názoru takové spojení nebude snadné uskutečnit.

 

Autor: Jan K. Novák

Foto: archiv mistra Lee Youn Jae