Oficiální portal Českého svazu taekwondo

Reprezentace Poomse v rakouském Tullnu

V sobotu 16. března jsme se s českým reprezentačním týmem jedenácti závodníků zúčastnili rakouského turnaje Poomse s mezinárodní úč...

V sobotu 16. března jsme se s českým reprezentačním týmem jedenácti závodníků zúčastnili rakouského turnaje Poomse s mezinárodní účastí pro děti, kadety a juniory do červeno-černého pásku.

Zvláštností turnaje bylo, že kategorie od modrého pásku výš musely zacvičit alespoň jednu mistrovskou sestavu, což není zvykem. Většina našich reprezentantů tak měla asi deset dní na to, aby jednu z nich zvládla. Všem se to víceméně dobře povedlo.

Celkový souhrn medailí:

Kateřina Svítilová, Taehan - 1. místo

Šimon Krechler, Taehan - 1. místo

Adéla Pražáková, Taehan - 2. místo

Jan Solil, Taehan - 3. místo

Natálka Nováková, Hirundo - 3. místo

Natálka Holá, Hirundo - 1. místo

Martin Horák, Kangsim - 2. místo

Jan Pospíšil, Kangsim - 2. místo

Kryštof Pikner, Kangsim - 1. místo

Anna Mikšovská, Hansoo - 1. místo

Šimon Vopelka, Kjonggi Kwon - 2. místo

Na první pohled byl evidentní výrazný rozdíl v technice mezi našimi a většinou soupeřů, to v náš prospěch. Díky mistrovi Lee Youn Jae je vidět, že technika našich závodníků je oproti ostatním pěkná a čistá. Na druhou stranu, přes jasný úspěch na turnaji byl mistr poměrně velmi nespokojen s výkony svých svěřenců! Hlavním důvodem byl relativně malý progres ve vývoji cvičení, malá schopnost změnit techniku k lepšímu z pohledu mistra. I přes důraznou výtku mistra je ale na místě blahopřání k dobrým výsledkům a snaze, kterou všichni projevili. Je ovšem stále potřeba myslet na vlastní vývoj ve cvičení a nenechat se unést dílčím úpěchem, podobně jako se student nesmí nechat unést dílčím neůspěchem, pokud něčeho skutečně chce dosáhnout. Cílevědomost je potřeba spojit s pokorou, vlastní pohled a názor s úctou k učitelům a k mistrovi.

Důležitý byl tento turnaj i pro naše rozhodčí, kteří dlouho sledují trendy v elektronických bodovacích systémech Poomse. V Rakousku už loni Petr Limprecht s Michalem Mocou navázali kontakt s jedním výrobcem takového softwaru (Pocos - Poomse Counting System), což přerostlo ve spolupráci s Michalem. Výsledkem je, že nám rakouská strana poskytne software zadarmo a také se zúčastní Czech Open, z čehož máme velkou radost.

Jan Novák, press@taekwondo-wtf.cz