Oficiální portal Českého svazu taekwondo

Reprezentace v Technických sestavách – období prázdnin

 Letní prázdniny jsou pro většinu lidí obdobím odpočinku, volna a dovolených. Je však skupina lidí, která si volna a klidu prázdnin mnoho...

 

Letní prázdniny jsou pro většinu lidí obdobím odpočinku, volna a dovolených. Je však skupina lidí, která si volna a klidu prázdnin mnoho neužila. Do této skupiny se řadí také Reprezentace Poomse Českého svazu Taekwondo. Celé prázdninové období  bylo pro členy reprezentace velmi náročné. Celé dva měsíce vedení reprezentace vyhradilo přípravě na nadcházející vrcholné akce roku a to listopadové Mistrovství světa a prosincové Mistrovství Evropy.

 

Tréninkový plán na celé období byl naplánován ve velmi vysokém a náročném tempu. Na začátku dlouhodobé přípravy byl nejprve proveden zkušební test. Tento test byl složen z běhu na 100m, běhu v době 30 minut, kliků za 1minutu a leh-sedů také za 1 minutu. Závěr tréninkového plánu byl opět ve znamení zkušebního testu. Tento závěrečný test byl proveden v polovině měsíce září. Nutno dodat, že takřka u všech reprezentantů došlo ke značnému nárůstu výkonnosti. U některých cvičenců byl nárůst opravdu velmi výrazný. Každá tréninková jednotka byla plánována s ohledem na potřeby reprezentantů. Jednalo se tak zejména o výše uvedené fyzické cvičení, strečinkové  cvičení a samozřejmě cvičení technických sestav v rozsahu Taeguk 4 jang až poomse Sip jin. Samotnou kapitolou bylo cvičení psychiky jedinců. Jak se již v minulosti ukázalo toto cvičení je pro naše reprezentanty velmi důležité a je potřeba se tímto směrem dále zdokonalovat.

 

V prázdninové přípravě tak byl na konec měsíce srpna naplánován víkendový kemp. Tento kemp se konal v Buddhistickém centru Samadhi v Tupadlech u Mělníka. Patronem a vedoucím centra je Ctihodný Bhante Y. Wimala. Buddhistický mnich původem ze Srí Lanky. Před samotným příjezdem panovala v našem týmu jakási obava z pobytu v tomto centru a ze setkání s „pravým" Buddhistickým mnichem. Po ubytování v překrásně zařízených pokojích, mohlo již dojít k prvnímu setkání se Ctihodným a dále k prohlídce prostor, které se v rozsáhlém areálu nacházejí. Jelikož nám byl Ctihodný velmi dobře nakloněn, měli jsme možnost využívat ke cvičení jak mnoho venkovních prostor,tak také vnitřní tělocvičnu, která vznikla z jedné z meditačních hal. Cvičení v této místnosti bylo neopakovatelné a velmi  nabité asijským duchem. Chtěl bych zde zmínit tréninkový plán celého kempu. Plán byl však tak náročný a obsáhlý, že jeho výpis by zabral mnoho a mnoho místa. Tak jen v krátkosti uvedu, že den vždy začínal v 06:00 hodin a to budíčkem s následným ranním během v blízkém lese. Samotný trénink probíhal vždy 3x denně a následoval také noční trénink, který se konal vždy v době od 02:00 do 03:30 hodin. Každé ráno a večer měl náš tým možnost zúčastnit se meditací, které vedl sám Ctihodný. Při tréninku bylo dále využito několik doprovodných programů. Jednalo se tak například o Jógu, speciální strečinkové cviky, rozmluvy se Ctihodným, atd,atd. Pobyt v centru nám zpříjemnila například i ta skutečnost, že strava byla pouze a bez výhrad  vegetariánská. Cílem celého kempu, bylo navodit duševní klid a rovnováhu, jak v jednotlivých závodnících, tak v celém našem týmu. I když se tato věta zdá jako pouhá fráze, ten kdo se zúčastnil pobytu ví, že je to holá a nejpravdivější skutečnost. Každý z našich reprezentantů si opravdu sáhl na dno svých fyzických sil, ale naopak byl vynesen vysoko ve svých duševních silách.

 

Závěrem lze jen doufat, že duševní rovnováha zůstane uvnitř nás ještě hodně a hodně dlouho. Pak bych byl s celou dvouměsíční  přípravou nadmíru spokojen.    

 

Petr Limprecht