Oficiální portal Českého svazu taekwondo

Open Challenge Cup 2009

  Ve dnech 7-8.3.2009 se v Belgickém městě Tongeren konalo další sportovní klání sportovců, kteří své síly měří ve sportovní dis...

 

Ve dnech 7-8.3.2009 se v Belgickém městě Tongeren konalo další sportovní klání sportovců, kteří své síly měří ve sportovní disciplíně  bojového umění Taekwondo WTF. Náš tým se tohoto turnaje zúčastnil v počtu deseti závodníků. Jednalo se o naše reprezentanty technické disciplíny Poomsae. Jmenovitě: Veronika Doležalová, Jakub Finkous, Jan Greifenthal (všichni Hansoo), Jana Hoňková, Jiří Šoltys (oba Hradec nad Moravicí), Hana Vu ( Pegas), Pavla Karabínová ( Jaguár), Petra Novotná, Martin Řehák a Martin Prokeš (všichni Hansoo). Dále se měla zúčastnit Jana Vernerová, ta bohužel musela ze zdravotních důvodů odstoupit.  Jako doprovod byl na turnaji mistr Lee Youn Jea a Petr Limprecht. Cílem tohoto turnaje bylo jakési otestování našich nových závodníků a získání větší sebedůvěry, závodních zkušeností, atd. U zkušenějších závodníků pak šlo o zjištění, zda již došlo ke vstřebání nově procvičovaného systému cvičení poomsae, jako je lehkost v provedených technikách, uvolnění v ramenou, čistota technik, stabilita, atd.  Získání medailových umístění by pak bylo jakousi zlatou tečkou.

            Naši borci měli v turnaji velmi silnou konkurenci, a to cca 500 závodníků z 12 zemí nejen Evropy (Dánsko, Holandsko, Portugalsko, Itálie, Francie, Irsko, Německo, Belgie, Španělsko, Řecko, Austrálie a Česká republika). Soutěžilo se na šesti závodních plochách. Naši reprezentanti se snažili podat kvalitní výkony, což se ve většině případů podařilo. Důkazem toho je skutečnost, že takřka každý z našich borců postoupil do finále či přinejmenším do semifinále. Na medaile dosáhli čeští bojovníci také. Získali tři stříbrné medaile (Veronika Doležalová, Martin Řehák a Jiří Šoltys). Většina kategorií byla velmi silně obsazena a nebylo výjimkou, že o medaile bojovalo cca 30 závodníků.

            Závěrem je nutno dodat, že naše reprezentace se díky mistrovi Lee již snaží udržet trend, který je nově nastaven v Koreji, a podle kterého se soutěží na vrcholných akcích jako je Mistrovství světa. Ovšem rozhodčí i závodníci, kteří nemají to štěstí jako Česká republika a nemají přímou vazbu na Koreu, stále cvičí a rozhodují svá zažitá pravidla. Je tak velmi těžké hodnotit výkony našich sportovců vzhledem k zisku medailí. Ale je skutečností, že již nyní je vidět posun kupředu a každý náš reprezentant se snažil nezklamat nejen mistra, ale taky  Český svaz Taekwondo WTF a vlastně i celou naší republiku. Děkujeme za předvedené výkony a také děkujeme ochotným rodičům, kteří byli velmi nápomocni při dopravě závodníků na turnaj.

 

PL