Oficiální portal Českého svazu taekwondo

Školení mezinárodních rozhodčích Taekwondo WTF Poomsae- Trelleborg, Švédsko

  V termínu 23.2-27.2.2011 se ve Švédském přístavním městě Trelleborg uskutečnilo školení určené pro mezinárodní rozhodčí a to ja...

 

V termínu 23.2-27.2.2011 se ve Švédském přístavním městě Trelleborg uskutečnilo školení určené pro mezinárodní rozhodčí a to jak pro rozhodčí nové, tak pro rozhodčí stávající, kdy došlo k oživovacímu kurzu. Za Českou republiku se školení zúčastnili Petr Limprecht  a Michal Moca. Celá akce byla pořádána přímo světovou federací Taekwondo a byla plně pod patronací korejských mistrů. Školení se zúčastnilo  30 nových rozhodčích ( včetně zástupců ČR) a 20 rozhodčích s již  platnou mezinárodní licencí. Že se jednalo o celosvětovou akci lze doložit výčtem zúčastněných zemí: Mexiko, Kanada, Madagaskar, Maroko, Egypt, Rusko, Indonésie, Vietnam, Korea, Ázerbájdžán, Velká Británie, Skotsko, Finsko, Dánsko, Německo, Švédsko, Norsko, Holandsko, Belgie, Rakousko, Polsko, Maďarsko a Česká Republika.

            Celý seminář byl rozdělen do několika bloků, kdy se žadatelé o rozhodčovskou licenci museli poslední den podrobit závěrečnému testu, který obsahoval jak klasické cvičení, tak praktické znalosti z průběhu turnaje a na samotný závěr byl písemný test. Nutno dodat, že celý seminář byl fyzicky velmi náročný, ale byl velmi přínosný nejen pro samotnou funkci rozhodčích, ale také pro reprezentaci, kdy nové poznatky bude nutné vložit do následné přípravy našich sportovců. 

            Co říci závěrem? Snad jen to, že naši zástupci úspěšně zvládli závěrečný test a Česká republika má své první dva mezinárodní rozhodčíJ.

Petr Limprecht