Oficiální portal Českého svazu taekwondo

Korea - Camp

Taekwondo WTF je olympijským sportem, který se maximálním způsobem  celosvětově rozvíjí, přičemž hlavní proud přichází z kolébky to...

Taekwondo WTF je olympijským sportem, který se maximálním způsobem  celosvětově rozvíjí, přičemž hlavní proud přichází z kolébky tohoto bojového umění a sportu, Koreji. Korejské taekwondo zaujímá jedno z výsadních míst v žebříčku korejských sportů a je kladen velký význam systému přípravy od dětí až po dospělé. Zásadní je systém přípravy na vysokých školách, které jsou přímo specializovány na výuku a vytvoření nejlepších podmínek pro studenty taekwondo WTF. Korea tedy nabízí maximální možnost poznat nejlepší systém přípravy taekwondo sportovců, a to bylo důvodem, proč se také český národní tým taekwondo WTF účastnil přípravných tréninků na uznávané korejské univerzitě Kyung Hee. Tato univerzita je jednou ze čtyř nejuznávanějších univerzit v Koreji, která vychovává potencionální členy reprezentačního korejského týmu taekwondo WTF. Cesta českých sportovců byla soustředěna do kempu univerzitního týmu, se kterým prožívala chvíle tréninků a poznávala podmínky a život přípravy před vrcholnou soutěží. Korejský univerzitní tým čítal 53 sportovců, kteří trávili bezmála 6 hodin denní přípravy v tělocvičně, další čas byl věnovaný rozboru video materiálů a teorii. Tréninky se soustředily na dopolední a odpolední čas, přičemž několik tréninků bylo individuálních. Důvodem bylo snižování váhy před soutěží, trénink určitých technik jednotlivých sportovců apod. Několikrát za týden byla příprava v posilovně. Korejský systém je založený na přísné disciplíně, která je v taekwondo WTF pěstována již od dětství. Metody tréninků, v porovnání s evropským vedením, jsou dosti tvrdé v přístupu trenérů, ale sportovci jsou již od počátku na toto připravováni. Systém vedení jim nedovoluje v přípravě polevit, což na druhé straně přináší ovoce v úspěších na mezinárodních kláních. Období před soutěží se zaměřovalo na preciznost v technikách, maximální rozvoj výbušnosti, zápasových situací apod. Příprava se soustředila na celokorejské univerzitní mistrovství, které je velmi prestižní událostí, a je také ceněno velmi vysokou společenskou prestiží. Univerzity zde představují úroveň svých sportovců a sportovci jsou centrem zájmu výběru do národního týmu Koreje.Pobyt v Koreji je vždy velkým přínosem a když se ještě podaří možnost tréninků na prestižní univerzitě, je to velkým stimulem do budoucnosti. Sportovci mohou porovnat své schopnosti a dovednosti, trenéři zapracovat poznatky do svého systému přípravy, a tímto způsobem dát podnět k dalšímu rozvoji výkonnosti.