Oficiální portal Českého svazu taekwondo

Vystoupení Moohwa pro Domov sociálních služeb Vlašská

Starat se o slabší, to je rysem civilizované společnosti, tím se lišíme od barbarských kultur - ty se o nejslabší nestarali, ba naopak plati...

Starat se o slabší, to je rysem civilizované společnosti, tím se lišíme od barbarských kultur - ty se o nejslabší nestarali, ba naopak platil vždy zákon silnějšího... Náš odbiv patří lidem, kteří věnují velké úsilí slabším v naší společnosti - těm, co mnohdy jen stěží nacházejí pomoc a pochopení. Tento obdiv nás nenechal ani chvilku na vážkách, zda se zúčastnit plesu pořádaným centrem pro mentálně postižené.

Náš tým Moohwa se tak dne 1.3.2013 zúčastnil plesu, který pořádal Domov sociálních služeb Vlašská - středisko Doubravčany. Našim vystoupením jsme měli možnost podpořit dobrou věc a vyjádřit podporu a obdiv lidem, kteří nedělají svou práci pro peníze, ale proto, ze to tak cítí.

Samotné vystoupení bylo klienty domova přijato velice pozitivně. Z počátku při našem nástupu bylo cítit, že publikum je tak trochu zaraženo. Ale ihned po úvodní sestavě, kdy vzduchem začaly létat třísky z našich desek, všichni horlivě tleskali a neskrývali své nadšení. Vzduchem ostatně létalo, jak se již stalo naším dobrým zvykem, i ovoce. I když některé momenty exhibice mohly vypadat poněkud dramaticky, nikdo nebyl zraněn a naše snažení bylo odměněno vřelým a srdečným potleskem.

Jsme rádi, ze jsme mohli podpořit dobrou věc a bylo nám potěšením zúčastnit se této krásné akce. Člověk by si každou chvíli měl uvědomit, že kvalita života není o tom, jak si život užijem, ale o tom, kolik toho uděláme pro druhé. Všem pracovníkům z Domova sociálních služeb Vlašská ze střediska Doubravčany patří náš hluboký obdiv a úcta.

Moohwa Team 

Moohwa web www.moohwa.net
Moohwa Youtube youtube.com/moohwa
Moohwa Facebook facebook.com/moohwa