Oficiální portal Českého svazu Taekwondo WT

Co je Taekwondo

Volně přeloženo znamená umění boje nohou a rukou.Doslovný překlad z korejštiny je:Tae - kop, skok nebo úder nohou Kwon - údery rukou či p?...

Volně přeloženo znamená umění boje nohou a rukou.

Doslovný překlad z korejštiny je:

Tae - kop, skok nebo úder nohou
Kwon - údery rukou či pěstí
Do - cesta, metoda výuky

Co ovlivňuje taekwondo?

Taekwondo je umění, které se vyvíjí v Koreji téměř 20 století. Podstatou Taekwondo je obrana beze zbraně tj. rukama nebo nohama. Všechny pohyby v taekwondo vycházejí z obrany. Neexistuje část lidského těla, která by nemohla být použita na obranu: ruce, prsty, pěsti, klouby, lokty, kolena, nohy, hlava atd. Pravidelným tréninkem se vytváří zdravá rovnováha mezi silou a myšlením. Taekwondo vede nejen k tělesné síle, ale i k disciplinovanému myšlení. Pouze ve spojení těchto dvou prvků se dá získat potřebný klid k zvládnutí prvků sebeobrany.

Taekwondo se skládá z ovládnutí

 

  • souborných cvičení ( poomsae )
  • boje ( kyorugi )
  • přerážení ( kyokpa )
  • sebeobrany ( hosinsul )

 

Taekwondo poomsae se skládá z kombinací úderů a krytů prováděných nohou či rukou které současně umožňují imaginární boj i s větším počtem protivníků.

Taekwondo boj (kyorugi) jsou dva druhy soubojů - volný a řízený

V kyorugi (volném boji) lze používat naučené techniky útoku i obrany v jakékoliv kombinaci dle pravidel sportovního zápasu.

Řízený boj probíhá podle předepsaného schématu. Je vhodný pro trénink a používá se pro prokázání technické vyspělosti. Krom toho se hodí pro demonstrace, protože obranná a útočná technika jsou předem stanoveny, takže i neznalému divákovi ukazují možnosti taekwondo a jeho použití. Tento předem stanovený souboj musí žáci bezpodmínečně dodržet a zvládnout ještě před tím, než jsou připraveni ke svému prvnímu sportovnímu zápasu v kyorugi.

Taekwondo je víc než umění pohybu

Taekwondo je fyzikální výraz pro lidskou vůli přežít. Navíc je spojeno s činností, s jejíž pomocí mohou být splněny duševní cíle člověka. V zásadě souvisejí všechny pohyby v taekwondo s pudem sebezáchovy a s vůlí bránit se. S rostoucími potřebami přejímá taekwondo další pozitivní elementy. Ty vedou v konečné fázi k přemožení vlastního ega, čímž tento sport dostává filosofickou dimensi.

Význam duševní

Špatný zdravotní stav brzdí vůli a činnorodost člověka. Taekwondo aktivuje energii ve všech orgánech, působí na svaly a stimuluje mozek, čímž je v největším rozsahu posilována vůle. Pouhé přežívání nečiní člověka šťastným, touží po dobrém obsahu svého života. Proto taekwondo kultivuje vůli spojením tělesných a duševních aktivit.