Oficiální portal Českého svazu Taekwondo WT

Složení komise pro organizování soutěží

Komise soutěží

Marek Doxanský

Člen výkonného výboru
Předseda komise soutěží

SK Kangsim Dojang

Petra Novotná

Člen komise soutěží

Martin Parůžek

Člen komise soutěží

Martin Rosenbaum

Člen komise soutěží