Oficiální portal Českého svazu Taekwondo WT

Kontrolní komise

Kontrolní komise

Martin Břeň

Předseda kontrolní komise

Tomáš Čermák

Člen kontrolní komise

Maria Dufková

Člen kontrolní komise